Budite u korak sa promenama, unapredite svoje poslovanje PANTHEON rešenja za fiskalizaciju

KOME JE NAMENJEN PANTHEON?

Pantheon knjigovodstveni program pruža širok spektar funkcionalnosti za efikasno upravljanje u preduzeću, od rukovodstva do nabavke, prodaje i računovodstva

Pantheon je dizajniran da bude prilagodljiv specifičnim potrebama preduzeća, omogućavajući prilagođavanje procesa i funkcionalnosti prema industrijskim standardima i zakonskim zahtevima. Takođe, može se integrisati sa drugim softverskim rešenjima kao što su CRM sistemi, elektronska trgovina ili bankovni sistemi.

Ovaj program često pruža korisničku podršku u obliku obuke, tehničke podrške i dokumentacije kako bi korisnicima pomogao u usvajanju i efikasnom korišćenju softvera.

1.Automatsko knjiženje

10 KLJUČNIH PREDNOSTI KORIŠĆENJA PANTHEONA U ODNOSU NA DRUGA REŠENJA

1 AUTOMATIZACIJA KNJIGOVODSTVENIH PROCESA

Pantheon omogućava automatizaciju rutinskih knjigovodstvenih poslova, što štedi vreme i smanjuje mogućnost grešaka. 

 2POVEZIVANJE SA DRUGIM SISTEMIMA 

Pantheon se može povezati sa drugim sistemima koji se koriste u firmi, kao što su CRM i specijalizovan softver u proizvodnji, ili sa APR, SEF i Narodnom bankom Srbije  što olakšava upravljanje podacima i smanjuje potrebu za ručnim unosom podataka. 

 3PRISTUP PODACIMA U REALNOM VREMENU 

Pantheon vam omogućava pristup podacima u realnom vremenu, što olakšava brzo i efikasno donošenje odluka. 

 4AUTOMATSKO GENERISANJE IZVEŠTAJA 

Pantheon automatski generiše različite izveštaje, kao što su bilans stanja, bilans uspeha, PDV obrazac, knjiga primljenih računa i knjiga izdatih računa itd.

 5BEZBEDNOST PODATAKA 

Pantheon ima visoku bezbednost podataka, što osigurava da se podaci neće izgubiti ili biti ugroženi.
6PODRŠKA
 
Connect Software pruža podršku za Pantheon, tako da korisnici mogu dobiti pomoć u bilo kom trenutku i programsko rešenje po zahtevu. 

 7LAKOĆA KORIŠĆENJA
 
Pantheon je jednostavan za korišćenje, što olakšava obuku novih korisnika i smanjuje vreme potrebno za rad sa njim. Uputstva su dostupna pozivom iz programa i ažuriraju se sa izmenama u programu.

 8POVOLJNA CENA
 
Pantheon je dostupan po povoljnoj ceni, što ga čini dostupnim i manjim firmama. 

 9INTEGRACIJE SA BANKAMA

 Pantheon ima integraciju sa bankama, što olakšava automatizaciju procesa obrade plaćanja ili knjiženja izvoda.

10PODEŠAVANJE PREMA POTREBAMA FIRME

 Pantheon se može prilagoditi potrebama firme, što omogućava da se koristi na najbolji mogući način.

PREDNOSTI UVOĐENJA  E-FAKTURA I INTEGRACIJE SA PANTHEONOM

2.efakture1

Glavna prednost slanja eFaktura bez posrednika

Smanjenje troškova i povećanje efikasnosti u procesu slanja i primanja faktura.

Bez posrednika, firme mogu direktno komunicirati sa svojim kupcima i dobavljačima, što eliminiše potrebu za plaćanjem provizije posredniku i smanjuje mogućnost grešaka u procesu slanja i primanja faktura.

Slanje fakture na SEF se radi u tri klika. Kada je faktura poslata, postaje vidljiva na SEF-u kroz par sekundi.

Koristeći Pantheon mogu se poslati

Svi zakonski obavezni dokumenti, fakture, avansi, knjižna odobrenja, knjižna zaduženja.

Moguće je izvršiti i prijem dokumenata sa SEF-a. Tom prilikom Pantheon vezuje kreirani dokument sa PDF prilozima što omogućuje bolju sledljivost dokumentacije.

2.efakture5
2

Najpozitivnija strana eFaktura

Ogleda se u ažurnosti i sledljivosti dokumentacije kao i smanjenom korišćenju papirne forme dokumenata. 

U ranijem periodu fakture su se slale putem mail-a ili poštom, dešavalo se da pošta zaluta. Prelaskom na korišćenje eFaktura tih problema više nema. Sve fakture se evidentiraju na SEF, a kroz par klikova se šalju ili uvoze u Pantheon bez potrebe  za štampanjem i skeniranjem dokumenata. Vaše fakture su arhivirane u elektronskom obliku.

Prednosti uvođenja e-Fiskalizacije i njene integracije sa Pantheonom

3.fiskalizacija3

e-Fiskalizacija

Integracijom Pantheona sa sajtom poreske uprave nemate više potrebu za fiskalnim uređajem, dovoljan vam je štampač koji već imate.

  1. Automatizacija procesa izrade maloprodajnih računa
  2. Povezivanje sa drugim sistemima (npr. web shop-ovima)
  3. Pristup podacima u realnom vremenu

Funkcionalnosti Pantheona koje ga izdvajaju od drugih poslovnih programa?

Dostupno detaljno uputstvo koje opisuje svaku opciju programa.

Otvoren sistem, mogućnost povezivanja sa aplikacijama drugih proizvođača. Integracija sa softverom u proizvodnji, integracija sa web shopovima, CRM softverom i drugim specijalizovanim programima.

e-factura


UPUTSTVO ZA SLANJE
E-FAKTURA

  Saznajte sve o Pantheon knjigovodstvenom softveru i lakoći kreiranja i slanja e-faktura kao i njegovoj integraciji sa ostalim sistemima.

PREUZMITE BESPLATAN E-BOOK

KONTAKTIRAJTE NAS
Futoška 35, 21000 Novi Sad